اطلاعات تماس
تلفن
۳۳۹۳۳۰۶۰ ۲۱ ۰۰۹۸

فکس

تلفن همراه
۹۱۲۱۰۵۵۰۸۸ ۰۰۹۸

پست الکترونیک
دفتر مرکزی تهران،
خیابان خیام شمالی -روبروی پارک شهر -پاساژ بزرگ خیام طبقه 7 واحد 48

دقیق کنترل 33933060-021

تلفن

  • ۳۳۹۳۳۰۶۰ ۲۱ ۰۰۹۸

فکس

  تلفن همراه

   • ۹۱۲۱۰۵۵۰۸۸ ۰۰۹۸

  پست الکترونیک

  دفتر مرکزی

  • تهران،
   خیابان خیام شمالی -روبروی پارک شهر -پاساژ بزرگ خیام طبقه 7 واحد 48