اطلاعات تماس
تلفن
۳۳۹۳۳۰۶۰ ۲۱ ۰۰۹۸

فکس

تلفن همراه
۹۱۲۱۰۵۵۰۸۸ ۰۰۹۸

پست الکترونیک
دفتر مرکزی تهران،
خیابان خیام شمالی -روبروی پارک شهر -پاساژ بزرگ خیام طبقه 7 واحد 48

دفاتر و نمایندگی ها

دفتر نمایندگی/شعبه دفتر مرکزی (دفتر مرکزی)

مشخصات

  • :
  • دفتر مرکزی
  • آدرس:
  • خیابان خیام شمالی -روبروی پارک شهر -پاساژ بزرگ خیام طبقه 7 واحد 48

  • :
  • ۳۳۹۳۳۰۶۰ ۲۱ ۰۰۹۸

   • :

   
   مدیریت
   
   
   ۰۰۹۸ ۹۱۲۱۰۵۵۰۸۸
   اقای سعیدزاده
   مدیریت
   ۰۰۹۸ ۲۱ ۳۳۹۳۳۰۶۰
   
   ۰۰۹۸ ۹۱۲۱۰۵۵۰۸۸

  آدرس